Náhradní vozidla

Pro klienty poškozené při dopravních nehodách zajišťujeme vozidla v dané kategorii a třídě srovnatelné s jejich vozidlem. Ceny jsou stanoveny dle platného ceníku dané pojišťovny. Veškeré formality s vyřízením s pojišťovnou řešíme za Vás.

Na vozidlo máte nárok

Poškozená osoba má nárok na náhradní vůz po celou dobu opravy poškozeného vozu nebo po dobu likvidace pojistné události, pokud se jedná o totální škodu na poškozeném vozidle. Pojišťovny velmi často krátí plnění za náhradní vůz z mnoha různých důvodů. Ve většině případů je toto krácení z odškodnění dopravní nehody neoprávněné.

S námi vždy něco navíc

My Vám půjčíme náhradní vozidlo s přistavením na místo a jsme schopni odvést i další osoby, které se účastnili nehody do cíle jejich cesty. Vozidlo zapůjčíme každému bez ohledu na to, u jaké pojišťovny viníka se bude uplatňovat nárok vyplývající ze zákona č.168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za provoz vozidla. Všechny výdaje jsou hrazeny stejně jako v případě opravy a odtahu z povinného ručení viníka dopravní nehody a vozidlo budete mít zapůjčené, než autoopravna dokončí práci na Vašem vozu